Žene,htele vi to ili ne, sada ste sve u devetom mesecu ?