_Šum u komunikaciji_
Računala su napravljena na sliku i priliku svoga tvorca - čovjeka. Naš je mozak, iako mekan i masan, poput tvrdog diska. Rađamo se s nekoliko predinstaliranih programa a sve ostale aplikacije skidamo i ažuriramo svakodnevno tijekom života. Memorija se postupno puni. S vremenom je sve manje prostora na disku a informacija je sve više. Zbog toga smo skloni zaboravljati. Nečeg smo svjesni, no velik dio je potisnut u podsvijest, nešto kao dark web do kojeg je teško doprijeti. Počinjemo slaganje osobne konfigiracije s onim najosnovnijim spoznajama o sebi i svijetu a onda s vremenom upijamo raznovrsna iskustva. Sve riječi koje smo čuli, tjelesna iskustva koja smo doživjeli, sve ono što smo vidjeli, naučili tijekom školovanja, sva glazba, filmovi, slike i knjige postaju dio našeg osobnog softwarea pomoću kojeg onda procesuiramo svijet oko nas. Svaki čovjek na svoj jedinstven način skuplja i kombinira brojne aplikacije. O bogatstvu i broju tih aplikacija ovisi i u kojoj mjeri ćemo doživljavati bogatstvo vanjskog svijeta. Sve je u svojoj osnovi naravno binarno, 0 i 1, sve se kreće među krajnostima, da i ne, svjetlost i tama, toplo i hladno, da ne nabrajam. Software treba održavati, nadograđivati, otklanjati bugove, instalirati antivirusne programe. Treba biti u skladu s te(hn)ološkim napretkom koji nam se nameće i učinkovito otklanjati sve probleme i prijetnje koje stižu s raznih strana. Uglavnom, onako kako smo složili vlastitu konfiguraciju, tako i u toj mjeri percipiramo svijet. Kad je u pitanju komunikacija dvoje ljudi, komuniciramo preko naših bioloških i psiholoških aplikacija, vlastitim računalnim jezicima. Ta će komunikacija, dakle razmjena određenih informacija, teći prohodno i odvijati se neometano ukoliko imamo kompatibilne programe za čitanje pojedinih vrsta datoteka. Ako ti netko šalje sliku u PDF-u a ti imaš samo program koji očitava JPEG, ili obrnuto, onda se ta slika neće moći otvoriti i dolazi do šuma u komunikaciji. Tada nastaje problem i svaka je interakcija ograničena ili čak potpuno onemogućena. Sve se na kraju krajeva svodi na to da je bitno pronaći ljude koji koriste što više sličnih ili istih programa kao i ti.

image