Categories

Posted: 2019-08-20 06:00:37

Naučnici su nedavno ostali zapanjeni otkrićem zvezde koja je, čini se, starija od samog univerzuma. Tim otkrićem je teorija o Velikom prasku dovedena u sumnju.

Kako je to moguće? To je pitanje na koje su učesnici međunarodne konferencije u Kaliforniji pokušali da odgovori. Ali umesto da razreše misteriju, naučnici se sada pitaju da li nešto nije u redu sa trenutnim naučnim modelom svemira – zasnovanim na poznatim Ajnštajnovim teorijama.

Prema najboljim procenama, svemir je star oko 13,8 milijardi godina. Ali čini se da je zvezda HD 140283 stara 14,5 milijardi godina, što je čini 0,7 milijardi godina starijom od univerzuma. To je zagonetka kosmičkih razmera: kako svemir može da sadrži zvezde starije od sebe?

Zvezda, poznata kao Metuzalem, a čiji je naučni naziv HD 140283, udaljena je oko 200 svetlosnih godina i zbunjuje naučnike. Analiza je, naime, pokazala da ima veoma nizak sadržaj gvožđa, što navodi na zaključak da je nastala u periodu kada ga nije bilo mnogo u kosmosu. Na osnovu toga je utvrđeno da je zvezda stara 14,5 milijardi godina.

Tačna starost univerzuma je neprecizna. Naučnici kažu da bi on mogao biti 800 miliona godina mlađi ili stariji nego što se misli. Veruje se da nova istraživanja gravitacionih talasa takođe mogu da razreše ovaj paradoks.

  • 0 Comment(s)
Be the first person to like this.